The Transition Handbook av Rob Hopkins

Trots att The Transition Handbook kom ut 2008 har den redan hunnit bli något av en bibel för den spirande Ställ om-rörelsen. Rob Hopkins, rörelsens inofficiella grundare, går i The Transition Handbook igenom den dubbla krisen i form av klimathot och oljetopp och beskriver metodiskt hur omställningen som hanterar båda dessa kriser ser ut. Liksom hur den inte bör se ut, det vill säga problemet med att förlita sig alltför mycket på tekniklösningar.

Exempelmening:
”I’m not afraid of a world with less consumerism, less ’stuff’ and no economic growth. Indeed, I am far more frightened of the opposite.”


The Transition Timeline av Shaun Chamberlin

En sorts fortsättning på The Transition Handbook, men mer teoretisk och filosofisk. Shaun Chamberlin skissar på fyra framtida scenarier. Tre där världen inte ens försöker hantera krisen eller gör det med otillräckliga åtgärder samt ett scenario, ”The Transition Vision”, där världen gör vad som krävs. Utifrån det senare går Shaun Chamberlin igenom vad som behöver göras på olika områden. Han driver också idén att det inte räcker med att vi kommer på lösningar, utan att vi måste ersätta de kulturella berättelser som formar samhället med nya eftersom de gamla utgår från en föreställning om mer eller mindre oändlig tillgång på billig energi.

Exempelmening:
”The problem with stories comes when they shape our thinking in ways that do not reflect reality and yet we refuse to change them.”


Heat av George Monbiot

Är det möjligt att minska utsläppen med 90 procent till 2030 undrar George Monbiot och ger sig därefter ut på jakt efter utsläppsminskningar i samhället. Det blir bitvis väl mycket sifferexercis, men oftast är det både underhållande och hoppfullt. Spejsad framtidsteknik är inte nödvändig, det mesta går att ställa om redan nu med den teknik vi har. Monbiot ägnar även ett kapitel åt det ekonomiska ramverk som skulle behövas för att driva fram denna omställning – koldioxidransonering.

Exempelmening:
”But before I give up and become an aromatherapist – which apears to be the dreadful fate of all disillusioned activists – I have one last throw of the dice.”