Länsförsäkringar meddelade i går att man ska avyttra alla investeringar i gruvbolag och energibolag vars omsättning från kol överstiger 50 procent av omsättningen.

– Vår bedömning är att kolbolag inte är en långsiktigt hållbar investering ur både ett finansiellt och ett miljömässigt perspektiv, säger Christina Hillesöy, chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Länsförsäkringar kommer nu successivt att öka sina investeringar i bland annat gröna obligationer, gröna fastigheter, skogsinvesteringar eller bolag som tillhandahåller klimatsmarta produkter och lösningar.

____

Läs mer om divestering i Effekt nr 4/2015

Effekt 4.2015