Digitaliseringen lyfts ofta fram som ett effektivt sätt att spara tid och pengar. Ett minst lika viktigt motiv till att arbeta mer digitalt är att det ger stora miljövinster.

Offentlig sektor tar varje år emot cirka två miljoner pappersfakturor. Om de ersätts av e-fakturor skulle det ha en stor positiv effekt på miljön.

Riksdagen bör snarast besluta om att de myndigheter som är redo att ta emot e-fakturor slutar ta emot pappersfakturor från januari 2018. Motsvarande system finns sedan länge i Danmark och Norge.

Fakturahantering i offentlig sektor skulle helt kunna automatiseras redan i dag. E-fakturor hamnar direkt i mottagarens ekonomi- eller affärssystem, till skillnad från pappersfakturor via post och pdf:er i mejl. Nya regler skulle spara papper och ta bort tidskrävande, manuella, processer som scanning, kuvertering, frankering och postgång och har därmed mindre miljöpåverkan.

Enligt statistik från Nätverket för elektroniska affärer och statliga Ekonomistyrningsverket (ESV) har de två miljoner fakturor som offentlig sektor tar emot varje år har lika stor negativ miljöpåverkan som att köra 7,5 varv runt jorden i bil. För att klimatkompensera för det skulle 500 000 träd behöva planteras.

När det gäller e-fakturor ligger Sverige långt efter våra nordiska grannar. Danmark införde ett lagkrav 2005 och Norge 2012. År 2015 tog ESV på uppdrag av regeringen fram en rapport som rekommenderade november 2018 för införandet av ett lagkrav. ESV kom även fram till att delar av offentlig sektor kan gå över till att enbart ta emot e-fakturor från januari 2018. Det framgår i rapporten att samtliga statliga myndigheter, samt merparten av kommuner och landsting, faktiskt redan har fungerande rutiner för e-fakturering.

Därför bör riksdagen besluta att myndigheterna själva ska få välja om de enbart ska ta emot e-fakturor. Ju snabbare en sådan regel införs, desto bättre för miljön. Om de fattar ett beslut de närmsta månaderna bör ett införande redan i januari 2018 fortfarande vara möjligt.

Det här har redan tagit för lång tid och så länge ett lagkrav på e-faktura till offentlig sektor inte är på plats får miljön lida. De tekniska förutsättningarna för ett införande är redan här och våra grannländer har sedan länge ett fungerande system. Nu är det dags för riksdagen att agera.

Foto: Visma

Carola Lissel, vd Visma Software

 

 

 

 

_________

Läs fler debatter på effektmagasin.se