Naturvårdsverket har sedan 2002 regelbundet genomfört en nationell undersökning om allmänhetens klimatkunskap och om vilken inställning som finns till olika åtgärder för att minska klimatpåverkan.

I förra veckan presenterades 2018 års undersökning (pdf). Sett till samtliga svar görs i rapporten följande gruppjämförelse:

Kvinnor, unga, storstadsbor, studenter och de som inte kör bil är de grupper som generellt är mest positiva till insatser för att bromsa klimatförändringarna, samt är mest benägna att ändra sina egna beteenden.

I undersökningen framgår bland annat också att 70 procent av samtliga tillfrågade kan tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa klimatförändringen.