I dag presenterade Kristdemokraterna sitt förslag på budget för 2018.

Då det gäller anslagen till allmän miljö- och naturvård vill regeringen (pdf) nästa år lägga 10,8 miljarder kronor. Enligt Kristdemokraternas budgetmotion vill partiet lägga sig 3,6 miljarder kronor lägre.

Kristdemokraterna skriver samtidigt i sin motion att partiet vill införa eller höja miljöskatter på torv, textilier och plastpåsar.

År 2019 och 2020 siktar regeringen på att lägga 13,2 respektive 14,7 miljarder kronor på utgiftsområdet för miljö- och naturvård. Kristdemokraterna ser dessa år en minskning framför sig med 4,7 respektive 5,8 miljarder kronor.