Seminarium och diskussion om fördelarna med vegetariska dagar i skolmåltidsverksamheten. Vår höga köttkonsumtion ger upphov till stora miljöproblem. Detta seminarium ger en introduktion till problemen och fokuserar på hur kommuner kan minska köttkonsumtionen i sin verksamhet som en del av miljöarbetet.

Inbjudna talare:
Martin Saar, klimat- och energicoach. Martin har tidigare bland annat jobbat på Stockholms stads miljöförvaltning med projektet Konsumera smartare.

Michaela Tengblad, jobbar med utbildning om mat- och miljö för kökspersonal i förskolan på Norrmalms stadsdelsförvaltning

Per-Anders Jande, SMMI/kampanjen Köttfri måndag

Arrangörer:
Miljöförbundet Jordens Vänner, Studiefrämjandet Stockholm, Svensk mat- och miljöinformation och Ekoteket