Köttfoder i form av sojabönor i Amazonas.


Tack vare ett par finska forskare och några aningslösa artiklar i svensk media om att kött egentligen inte är så farligt, kan miljontals köttätare nu dra en lättnadens suck. Som en läsare skriver efter Sydsvenskans artikel:

”Skönt att läsa detta, familjen funderade på om vi skulle sluta äta kött här hemma bara för att dra vårt strå till stacken. Men nu kan man ju fortsätta utan att få dåligt samvete.”

I nyheten säger forskarna att en vegetarisk kost innebär 5–7 procent lägre utsläpp än köttkost, men att det inte blir så stor skillnad om bara några går över till vegetarisk kost. Man skulle också kunna säga att om alla blev vegetarianer så skulle det blir en stor skillnad.

Men bortsett från den tendentiösa slutsatsen som forskarna drar så är det något som inte stämmer med hela idén om att kött och vegetarisk kost innebär ungefär lika mycket utsläpp.

De finska forskarna verkar ha missat att det faktum att de flesta köttdjur inte betar gräs utan lever på foder, inte sällan i form av sojabönor odlade i Brasilien på mark som frigjorts genom skogsskövling. Om sojabönorna (eller andra grödor) hade konsumerats direkt i form av människoföda skulle betydligt mindre mark behöva tas i anspråk vilket skulle minska avskogningen samt minska utsläppen som kommer från markbruket. Desstuom skulle behovet av konstbevattning, konstgödsel, bekämpningsmedel och så vidare bli betydligt mindre. På Ecoprofile tipsar Martin Saar om denna rapport från World Watch Institute som kommer fram till att de direkta och indirekta utsläppen från köttindustrin står för 50 procent av utsläppen.

Det låter väldigt högt, men tyder på att det ändå ligger något i föreställningen att storskalig köttproduktion är dålig för klimatet.

De finska forskarna verkar dock inte ha varit ute efter att slå fast sånt som redan är känt. De har en annan agenda:

– Det har blivit för mycket fokus på kopplingen mellan mat och klimat, säger Helmi Risku-Norja, forskare vid MTT, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i Joki­oinen till Sydsvenskan.

Brittiske klimatdebattören George Monbiot skrev här om dagen en artikel om den, för de flesta, något svårbegripliga forskningsvärlden. Han skriver att den process där forskningen granskas av andra forskare innan publicering har lett till ett konkurrensförhållande där ”den största vetenskapliga triumfen är att motbevisa en dominant teori”. Är det som drivit de finska forskarna?

 

För bra reportage kopplingen mellan mat och klimat. Lyssna på Sveriges Radios serie Matens pris.

Bloggat: Röda Malmö, Djurens rätt, Kostdoktorn, Climate Scam,

Media om köttnyheten här, här, här, här, här, här och här