Det sker stora förändringar på jorden, klimatförändringar, sinande olja, kollapsande
ekonomier… David Jonstad, redaktör på Klimatmagasinet Effekt
och författare, reder ut vad som väntar. Omställningen till ett mer hållbart
samhälle har börjat. Hoppet finns hos människans förmåga till anpassning
och samarbete för att kreativt skapa det goda livet, även i svåra tider.
Föredraget hålls i Stadshallen i Lund klockan 19:00 med mingel från 18:30.