I dag meddelade Nordea att företaget innan året är slut tänker bli koldioxidneutralt. Detta ska ske genom att man minskar de egna utsläppen samt köper utsläppsrätter från projekt som minskar motsvarande mängd koldioxidutsläpp.

Förra året uppgick Nordeas totala direkta utsläpp till 45 462 ton.

I ett pressmeddelande gör Gunn Wærsted, ordförande för Nordeas CSR-kommitté, samtidigt klart att en viss grupp företag inte längre är välkomna som kunder.

– Vi har beslutat att inte inleda nya kundrelationer med företag som har kol som sin primära energikälla.

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea, förtydligar vad detta betyder, då han skriver på Twitter:

NO MORE COAL. No new client relationships with companies primarily dependent on coal.