Debattartikel ur Effekt nr 5/2010

Lönsamhet och klimatansvar går hand i hand. Fler företagare behöver inse möjligheterna, skriver klimatrådgivaren Nina Ekelund.

Det fins högt ställda förväntningar på företagen, små som stora, att visa att det går att minska sin klimatpåverkan på ett affärsmässigt sätt. Den besvikelse som uppstod i och med att Köpenhamnsavtalet inte blev klart har lett till att ett nytt intresse, ett hopp, ställts till företagen. Kan företagen bli drivkraften för en planet i harmoni? De som tar in klimatfrågan centralt i företaget har möjlighet att växa av flera anledningar.

Kunderna, vi konsumenter, vill se företag som tar klimatansvar. Leverantörer och projektpartners vill arbeta tillsammans med företag som tar klimatansvar. Anställda vill arbeta i företag som tar klimatansvar. Det finns inget företag som gynnas av att öka sina utsläpp.

Företagen måste tänka i nya banor och de som har sin kärnverksamhet kopplad till fossila bränslen behöver vara dubbelt så kreativa som andra. Många företag ser inte vilka enkla lösningar som ofta finns för att minska sina utsläpp och därmed få en möjlighet att öka lönsamheten.

Det fins flera skäl till att klimatfrågorna inte fått fart och till och med bromsats i näringslivet:

1. Den ekonomiska krisen och lågkonjunkturen har dämpat takten i klimatarbetet. Alltför få företag har använt tillfället till att satsa på klimat som motor i en ny hållbar ekonomi.

2. Psykologiska spärrar. Är det verkligen så allvarligt? Har inte forskarna överdrivit? 3. Uppfattningen att klimatfrågan är en kostnad.

4. Näringslivets toppskikt består till stor del av män. Undersökningar visar att unga kvinnor är mest engagerade i klimatfrågor och att de mest skeptiska och tveksamma är äldre män.

Företa g som utvecklar nya affärsmodeller som baseras på hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk), effektivitet i användning av energi och resurser istället för resursslöseri, på funktion och kvalitet i stället för slit-och-släng, på att minska klimatpåverkan utanför företagets ansvarsområde, är framtidens vinnare.

Framtidens företagsledare är medvetna om såväl ekonomins som naturens gränser, ser att klimatnytta hänger ihop med affärsnytta och förstår hur konsumenternas krav förändras.

Vad kan göras för att lyfta och stödja företagen i deras klimatarbete? Svenskt Näringsliv är en viktig aktör i svenskt samhällsliv och har inte haft klimatfrågan på agendan. Däremot driver de sedan något år tillbaka sajten miljonytta. Får vi snart höra om konkurrensfördelarna med ett aktivt klimatarbete sippra ut från Svenskt Näringslivs styrelserum?

De få företagsledare som är klimatskeptiker får stort mediautrymme. De som tar klimatfrågan på allvar syns inte i samma utsträckning. Det är inte lika spännande att publicera en artikel som be kräftar vad majoriteten tror på. Men det ger en bild av ett näringsliv som är skeptiskt. Det behövs fler företagsledare som kommer ut som klimatambassadörer. Hur ofta hör vi politiker tala om näringslivets viktiga roll i det nya kolsnåla samhället? Det är få partier som har klimatfrågan som en av de tre viktigaste frågorna i valrörelsen, samtidigt som svenska folket ser klimatfrågan som en av de viktigaste. Ingen har glömt det engagemang som alla politiker hade inför Köpenhamnsmötet. Nu är klimatengagemanget nedprioriterat till förmån för andra frågor. Ta in klimatfrågan i valrörelsen! Debattera med varandra och fråga aktörer utanför politiken vad de önskar för förändringar för att Sverige ska bli världsledande med ett resurseffektivt, klimatsnålt och lönsamt näringsliv.

Den svenska administrationen begränsar sina möjligheter till ett aktivt klimatarbete då frågan skär tvärs igenom flera departement och utskott medan ansvaret för klimatfrågor ligger på ett departement eller på ett utskott i riksdagen. Skippa stuprören och samarbeta brett med klimatfrågan över departements- och utskottsgränser! Det är bråttom att agera så att utsläppen minskar och kurvorna pekar nedåt. Vi måste alla hjälpa till och vi måste samarbeta. Sprida goda exempel, byta bra idéer med varandra, lyssna, skapa nya samarbeten, tänka oortodoxt – vi har bara en planet och Sverige kan bli ett föregångsland internationellt för klimatsmart företagande.

Nina Ekelund

Strategisk klimatrådgivare. Program director för företagsnätverket Climate Positive Business.