1 februari till 30 maj

Överallt där människor är engagerade för global solidaritet, en hållbar omställning och klimaträttvisa står vi inför utmaningen att engagera andra människor i frågorna. Hur gör vi det?

I den här kursen vill vi stödja dig som är, eller vill bli, aktiv i rörelsen för klimaträttvisa och hållbar omställning.

Vi fokuserar på utmaningen att få ut folkrörelsernas kritik, och förslag på hållbara lösningar.

Genom arbete med att berätta om både problem och önskvärda förändringar utforskar vi vad det innebär att jobba för systemförändring istället för klimatförändring. Vi lyfter fram både röster från både nord och syd.

Distanskursen ger dig:

– en grundläggande introduktion till arbetet med att folkbilda och opinionsbilda med hjälp av blogg, hemsida, dagspress och video på nätet till exempel youtube.

– möjlighet att få stöd för ditt engagemang i frågor om global solidaritet, klimaträttvisa och hållbar omställning.

– en fördjupning inom en eller ett par särskilda frågor, till exempel matsuveränitet, energiomställning eller klimatsmart upprustning av våra städer.

Kursen arrangeras genom ett brett samarbete mellan Bona folkhögskola, Färnebo folkhögskola, Latinamerikagrupperna, Miljöförbundet Jordens Vänner och Framtidsjorden.

Kursen är upplagd så att du ska kunna kombinera den med arbete eller andra studier. Studierna berättigar till studiemedel från CSN och löper på deltid. Merparten av arbetet sker på distans i grupp eller individuellt. Du kan delta i kursen på 25 eller 50 procents studiefart.

Mycket av kursarbetet sker i form av projektarbeten kopplade till sådant arbete som redan pågår i organisationer som arbetar för klimaträttvisa och omställning.

Läs mer:
http://www.folkhogskola.nu/Sok-kurser/Gavleborgs-lan/Farnebo-folkhogskola/Kurser/2011VT/Klimatrattvisa-folkrorelsejournalistik-och-mobilisering/

På facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=163546513682647