För en månad sedan publicerade Svenska Dagbladet en artikel där det framgår att Arlanda (som ägs av statliga Swedavia) siktar på att expandera från dagens 26 miljoner flygpassagerare per år, till 40 miljoner passagerare år 2040 och inte mindre än 70 miljoner passagerare år 2070.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) kommenterade planerna för SvD med orden:

– Arlanda behöver byggas ut rejält. Målet är att Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats och därför måste vi få fram en nationell samling kring investeringar vid Arlanda.

Hur dessa utbyggnadsplaner ska kunna gå ihop med de svenska klimatmålen är det dock ingen som vet. Och det har fått Jens Holm, riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, att lyfta frågan till regeringen och till klimatminister Isabella Lövin (MP).

I en interpellation som lämnades in under gårdagen skriver Jens Holm:

Från och med i år har Sverige en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk. Den 1 januari, när klimatramverket trädde i kraft, sa klimatminister Isabella Lövin: Från och med nu blir det olagligt att prioritera bort klimatet. Syftet med det klimatpolitiska ramverket är att alla politikområden och regeringens samlade politik ska verka för att klimatmålen nås.

​Det Jens Holm vill diskutera med Isabella Lövin är om hon i egenskap av klimatminister anser att Arlandas expansionsplaner är förenliga med Sveriges klimatmål och övriga miljömål.

Jens Holm undrar också om Isabella Lövin tänker verka för att regeringen genomför en analys av expansionsplanerna ur miljö- och klimatperspektiv.

I sin interpellation nämner Jens Holm också det nyetablerade klimatpolitiska rådet, som varje år ska bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med just klimatmålen.

Klimatpolitiska rådet ska senast vid utgången av februari varje år lämna en redogörelse om detta till regeringen. Eftersom rådet inrättades den 1 januari i år väntas årets rapport inte bli särskilt omfattande. Men med tanke på Tomas Eneroths uttalanden i SvD är det rimligen bara en tidsfråga innan rådet kommer behöva ta ställning till frågan om den planerade expansionen av Arlanda.

*********

*Något datum för interpellationsdebatten som ska ske i riksdagen mellan Jens Holm och Isabella Lövin är ännu inte bestämt.