Att hamstra högenergi-glömlampor när vi är på väg rätt in i en energikris framstår som en aning förvirrat. Själv tycker jag att det är svårt att märka någon större skillnad på ljuset från gamla respektive nya lampor. Men visst, folk får gärna hamstra glödlampor om de vill. Om politikerna fortsätter hoppas att klimatkrisen mer eller mindre kommer lösa sig själv genom att folk blir mer ”klimatsmarta” så är det ändå kört.

Alternativet är att vi bestämmer oss för att ställa om samhället så att vi klarar av inte bara klimatkrisen utan även den väntande energikrisen. Och i så fall borde vi införa ett system där vi delar lika på den fossila energin, gärna i form av koldioxidransonering. Om alla hade en utsläppskvot att hålla sig till skulle det vara fritt fram att bränna sina koldioxidransoner genom att använda hamstrade högenergilampor. Få skulle nog tycka att den där nyansskillnaden på ljuset var så viktig då, men möjligheten skulle åtminstone finnas att välja ett gulare lampljus före, säg, att kunna åka bil till sommarstugan.

I dag presenterar jag, i en debattartikel i GP, en attitydsundersökning som Ordfront låtit göra. Den visar att åtta av tio svenskar är beredda att minska sin klimatpåverkan genom att dra ner på bilresor, flygresor och energikonsumtion – om de vet att andra gör det samma. En starkt stöd för en jämlik klimatpolitik.

En annan fråga vi ställde i undersökningen var om folk vill öka eller minska sin komsumtion för att kunna leva ett gott liv. Trots att den dominerande idén i samhället bygger på ökad konsumtion (ekonomisk tillväxt) så svarade sex av tio att de inte vill konsumera mer eller mindre än i dag.

En klar majoritet (75 procent) i undersökningen ansåg också att vi måste ändra vår livsstil för att klara klimatkrisen.

Glömlampsdiskussionen belyser (ta-ding!) det faktum att någon större livsstilsförändring inte är i sikte så länge energikonsumtionen endast begränsas av ett, än så länge, lågt energipris.

Glädjande är det i varje fall att de flesta av GP:s läsare tycker att hamstring av glödlampor är ett fånigt i-landsproblem.

Media: SVD:s ledarredaktion gillar gamla glödlampor, GP om glödlampshamstring