Det sägs ibland att alla framstående klimatforskare är ense om att människan orsakat den globala uppvärmningen. Det sägs att det råder konsensus.

Det stämmer nästan – men inte riktigt. Det finns några få forskare med goda meriter som genom åren gått mot strömmen. Roy Spencer vid University of Alabama är en av de namnkunnigaste. Han tillhör följaktligen ikonerna på olika klimatförnekande websajter världen över.

Roy Spencer drev länge tesen att eftersom satellitdata inte visade på samma uppvärmning som mätningar vid jordens yta, hade temperaturhöjningarna det senaste seklet överdrivits. Det visade sig senare att de data som Spencer åberopade sig på inte var korrekta, och sedan dessa har han istället inriktat sig på naturliga molnvariationer och kosmisk strålning som alternativa förklaringar till uppvärmningen.

Roy Spencers vetenskapliga objektivitet har ifrågasatts flera gånger. Det har påpekats att han är en övertygad motståndare till evolutionsteorin och en anhängare till hypoteserna om Intelligent Design. Han har även undertecknat en ”evangelisk deklaration” om klimatet, i vilken det heter:

We believe Earth and its ecosystems — created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence — are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory. Earth’s climate system is no exception.

Nå, detta betyder i och för sig inte att Roy Spencers forskningsresultat behöver vara felaktiga. Han kan ju i teorin hålla isär sina personliga övertygelser och sin forskning. Det har det genom historien funnits andra forskare som gjort.

Nu har emellertid Roy Spencer berättat vad som egentligen driver honom som klimatforskare. I ett svar till en läsare skriver han på den egna hemsidan:

Nicholas, I would wager that my job has helped save our economy from the economic ravages of out-of-control environmental extremism.

I view my job a little like a legislator, supported by the taxpayer, to protect the interests of the taxpayer and to minimize the role of government.

If I and others are ultimately successful, it may well be that my job is no longer needed. Well then, that is progress. There are other things I can do.

 

Alltså: Denne ”framstående” klimatforskare ser som sitt jobb att skydda ekonomin från miljöextremism och statliga ingripanden. Så mycket för vetenskaplig metod och etik på den kanten, alltså.

Miljöaktivister påstår ibland, lite slarvigt, att klimatforskare som Roy Spencer måste vara köpta av fossilindustrin. Det stämmer inte riktigt (även om det förstås förekommer – se här).  Ser man sig som  frivillig aktivist i den nyliberala eller kreationistiska rörelsen behövs nog inga mutor.