Bilder: Green Patriot Posters

Green Patriot Posters är ett projekt från amerikanska The Canary Project, som uppmärksammar klimatförändringarna genom design och konst. Med retroaffischer från andra världskriget som inspiration inbjuds alla som vill att skapa nya posters, med ett uppdaterat budskap: en uppmaning till miljövänlig omställning.

Det är fina affischer, ofta bättre än orginalen. ”Your country needs you – recycle” känns till exempel som ett mer framgångsrikt budskap, både på lång och kort sikt, än orginalaffischens underton, som väl mest handlade om att guilt-trippa folk till att bli kanonmat.

Fina bilder i all ära, dock. Kampanjen får mig också att fundera. Grundarna påpekar att affischerna från andra världskriget beskrev handlingskraftiga människor som ”attraktiva och dynamiska”, ja, rentav som ”amerikanska hjältar”, och att samma typ av inspiration behövs idag: Om vi snabbt kunde ställa om till nya förhållanden under kriget, kan vi göra det nu också. Men det måste bli coolt att bry sig om miljön. Förutom att sammanslagningen av amerikansk patriotism och miljömedvetenhet får mig att hoppa till, får det här mig att fundera på en annan sak: Liknelsen mellan ett världskrig och dagens klimatutmaning. Håller den verkligen? Är det ett krig vi står inför? Kopplingen mellan krig och klimatkamp känns långsökt, men gemensamma nämnare finns: Såväl flera väpnade konflikter som dagens klimatkris härstammar delvis från överbefolkningsproblem. Att man är för många på en plats så att resurserna tryter är en av de vanligatse orsakerna till krigsutbrott – man vill åt motståndarnas yta och naturresurser, helt enkelt. (Det är ingen slump att européerna, från sin halvö som bara har landförbindelse med de karga Asiatiska slätterna, invaderade både Afrika och Amerika.) På samma sätt innebär mer människor mer koldioxidutsläpp. Dessutom drivs klimatproblemen och världens konflikter ofta av samma motiv: En önskan om mer makt och mer bekvämlighet, en övertygelse om att man som individ eller grupp har rätt till mer än sin beskärda del av jordens tillgångar.

Det korrekta är kanske inte att säga att klimatproblem och konflikter liknar varandra. De har mer gemensamt än så: De är i själva verket sammanlänkade. I torkans Darfur som i oljans Irak. Dessutom rör det sig ofta om orsak och verkan: klimatproblem kommer först, krigen sedan. De värsta väpnade konflikterna har vi nog därför tyvärr framför oss.