Både globalt och i Sverige är klimatförändringar ett ämne som engagerar många. Den svenska debatten kan ibland uppfattas som att det handlar om ett abstrakt hot som kan drabba oss i framtiden. Tyvärr glöms det ofta bort att klimatförändringar redan i dag skapar katastrofala följder för många människor i världen, och att klimatförändringar drabbar främst genom vattenförändringar.

Ganska lite talar vi om att det globalt pågår en vattenkris där över 650 miljoner människor saknar rent vatten och över 2,3 miljarder saknar säker toalett.

WaterAid arbetar över hela världen för allas rätt till rent vatten, sanitet och hygien, och vi ser dagligen hur människor utan säker vattenförsörjning drabbas hårt av klimatförändringarna. I Bangladesh rapporterar medarbetare om barn som dör i diarrésjukdomar eftersom kraftiga översvämningar har förstört sanitetssystem och förorenat hela byars dricksvatten. Kollegorna i Pakistan berättar att de dagligen möter flickor som tvingas hoppa av skolan eftersom de måste gå längre och längre sträckor varje dag för att hitta vatten, på grund av att klimatet har blivit hetare och torrperioderna längre. För dessa människor är klimatförändringarna redan en katastrof.

Mer måste göras redan i dag för att människor ska överleva ett förändrat klimat. Med säkra robusta system för vatten och sanitet står alla samhällen starkare mot klimatförändringar som torka, stigande havsnivåer och översvämningar. Enligt Världsbanken är detta de mest kostnadseffektiva investeringarna som finns mot fattigdom. Då kan dricksvattnet skyddas och spridningen av vattenburna dödliga sjukdomar hindras.

Att globalt minska utsläppen och stoppa temperaturökningen är helt avgörande för en hållbar framtid på planeten. WaterAid uppskattar att Sverige i klimatförhandlingarna tar seriöst både på utsläpps-­ och klimatanpassningsfrågorna.

Vi ser gärna att regeringen tydligare står upp för ökade resurser till vatten och sanitet när man talar om finansiering till klimatanpassning.

För nu behövs snabba insatser från både offentliga och privata sektorn för att rusta motståndskraftiga samhällen som klarar att säkra dricksvatten och sanitet även vid torka och översvämningar.

jenny-forsJenny Fors,
policyansvarig, WaterAid Sverige

 

 

_____

Denna artikel finns med i senaste numret av klimatmagasinet Effekt som når prenumeranterna nu i veckan. En prenumeration kan lätt ordnas här.