Det finns påståenden som upprepas så ofta att de till slut uppfattas som sanningar. När flygbolag ska skrubba sina ryggar moraliskt rena dyker ofta ett sådant påstående upp. Din resa klimatkompenseras genom trädplantering, lyder påståendet.

För alla som försökt sätta sig in det minsta i kolcykeln är det uppenbart hur bedrägligt ett sådant påstående är. Men jo, det är sant att växande träd binder koldioxid. Och att nyplantering därför tillfälligt kan verka som en så kallad kolsänka. Men ska minskningen bli permanent bygger det på att träden en dag lagras under jord, utan syretillförsel. Hur många träd möter ett sådant slut? Inte heller ett trähus står för evigt.

Likväl kommer ständigt nya projekt där växande träd ska kompensera för ökande utsläpp från avgasrör och skorstenar. Senast statliga LKAB – som när gruvindustrin i norr boomar – behöver hitta sätt att minska sina utsläpp. Vad kastar man då sina lystra blickar? Jo, på skogen. Haken är bara att Sverige redan är fullt av virkesåkrar, de platser där man nyplanterar är på nyligen avverkad mark – i bästa fall ett nollsummespel. Men LKAB är kreativa. Med hjälp av avloppsslam från Stockholm vill man göda skogarna i norr. Formeln lyder således: mer näring ger högre tillväxt i de långsamväxande norrländska skogarna och simsalabim har vi bundit mer koldioxid, lagring som kompenserar för gruvdriftens ökade utsläpp.

”Genom att finansiera tillväxthöjande åtgärder i skogen kan vi nå nollutsläpp från vår region”, sa LKAB:s miljöchef Monica Quinteiro när satsningen presenterades i slutet av förra året.

Nollutsläpp? I så fall är ett första steg att lämna all aktuell skog orörd, och att sedan se till att träd som närmar sig åldersdöden begravs i syrefri miljö. Jag har svårt att tro att skogsägarna är så intresserade av en sådan lösning.

Sedan ska vi inte glömma gödslingens verkliga baksida: leken med den biologiska mångfalden. Med den extra näringen minskar exempelvis lavar och våra älskade blåbär. Dessutom har näring en tendens att hitta ut i vattendrag, och då är slutstationen Östersjön, vars somriga algsoppa bevisar att där inte direkt saknas näringsämnen.