10-12 Open space om hållbar ekonomi, mindre och bättre energi samt rättvis världsordning.
10-12 Samtidigt flera möten av olika miljöorganisationer.
13-15 Politikersamtal. Hur kommer vi från 3 klot till 1 ?
Bokbord och kultur.

Mer info: http://visionettklot.se/