Kinas blågula koldioxid

Det är lätt att peka finger åt Kinas flitiga byggande av nya kolkraftverk, men det kan vara värt att veta vad de ofta används till: att producera varor som konsumeras i Västvärlden. Av världens totala koldioxidutsläpp är 23 procent utsläpp som ligger inbäddade i varor som oftast går från fattiga länder till rika. Inte sällan från Kina till Europa. Det visar en ny studie som publicerats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS och som refereras i Time. I vissa europeiska länder som Sverige, Frankrike och Storbritannien kan så mycket som en tredjedel av de konsumtionsrelaterade utsläppen spåras till andra länder.

Studien i PNAS bekräftar Naturvårdsverkets rapport Konsumtionens påverkan från 2008 som visar att Sveriges per capita-utsläpp ökar från 6 till 10 ton om utsläppen för produkter bokförs där de konsumeras i stället för där de produceras. (Observera att utsläppen som är inbäddade i Sveriges export har tagits med i dessa beräkningarna.)

För Kinas del innebär oursourcingen av utsläpp det omvända. Landets per capita-utsläpp sjunker från 3,9 till 3 ton enligt studien i PNAS.

Med det nuvarande sättet att beräkna utsläpp på (utifrån varors produktionsort) gynnas världens rika länder och deras ansvar för klimatkrisen framstår som mindre än det i verkligheten är. Som studiens författare Steven Davis och Ken Caldeira skriver:

"Konsumtionsbaserad bokföring av utsläpp stödjer etiska argument för att de mest utvecklande länderna — vilka är de som huvudsakligen drar nytta av utsläppen och som har större betalningsförmåga — borde leda den globala ansträningen för att minska utläppen."

Bild från Natures blogg Climate Feedback.

Se också bloggposten Stockholmslogik om miljöhuvudstaden Stockholms kreativa bokföring av utsläpp.

Media: Kina skriver på Köpenhamns-uppgörelsen (DN), Varm vinter i östra Medelhavet (DN), högt bensinpris (DN)

Kommentarer

Skrivet av Hans Eric den 10 mar 2010 - 08:03.

Tydligt och klargörande. Samtidigt går det ju inte att frånta producentens hans ansvar. På en global arena skulle man ju lugnt kunna säga att det från kinesiska myndigheter är otillbörligt konkurrens att acceptera inte bara höga koldioxidutsläpp utan även lokal miljöförstörelse och dåliga arbetsförhållanden.

Hade deras låga produktionskostnader inte existerat hade vi kanske inte konsumerat på det sätter vi gör idag. Produktionen hade i högre grad stannat i konsumtionsländerna där de också bättre hade vävts samman med t ex service, reparationer, uthyrning etc. Ungefär som bilmarknaden.

Skrivet av Anders den 10 mar 2010 - 16:39.

Ungefär vad blir Sveriges siffror om importen inkluderas och exporten exkluderas? Nån som vet?

Skrivet av David Jonstad den 10 mar 2010 - 18:12.

Omkring 10 ton per person enligt Naturvårdsverket.

Bloggportalen

Senaste kommentarerna

  • Kjell Vowles: Hej Pernilla Kul att du vill läsa mer Effekt. Tyvärr...
  • Gäst: Hej Effekt, Jag undrar om erbjudandet att köpa gamla...
  • Björn: Tyskland har beslutat sig för at avveckla kärnkraften...
  • ken: Varför just kol, olja och fossilgas? Varför inte även...
  • Madeleine Camenius: Nu har vi inte några robotar, men vi jobbar 07.45 till...