Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Kategori

Vatten

”Regering och länsstyrelser måste värna dricksvattnet”

DEBATT: Krigsövningarna i Sveriges viktigaste dricksvattentäkt måste upphöra, skriver Elisabeth Lennartsson, ordförande för Aktion Rädda Vättern.

På lördag är det Klädbytardagen

Naturskyddsföreningen hoppas på nytt rekord med omkring 120 planerade arrangemang runt om i Sverige.

Över 100 golfbanor har stängts ned i Kina – tar för mycket naturresurser i anspråk

Landet har länge haft problem med att nya golfbanor har anlagts utan lov.

Kungen: ”För att vända utvecklingen måste vi samarbeta”

Stort fokus på miljö- och klimatfrågorna i kung Carl XVI Gustafs årliga jultal.