Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Transporter

Antalet elbussar väntas öka kraftigt

Ny statistik för 2016 visar på en fördubbling jämfört med året innan.

Regeringen lovar mer pengar till cykelinfrastruktur

Ett sätt att komma åt transporterna som står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp.

Värnamo satsar på elhybridbussar

Från och med i höst kommer all kollektivtrafik i tätorten att ske med elektrifierade bussar.

”2017 blir cykelns år”

Paris satsar stort på cykelinfrastruktur i staden.

Resandet till och från svenska flygplatser ökar

Flygets klimatpåverkan är fortsatt stor och ökande.