Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Kategori

Transporter

Regeringen gör satsning för att rädda nattågen

Löftet har redan fått SJ att besluta om att uppgradera samtliga sovvagnar.

”Bränslebytet banar väg för bioomställningen – men säkra långsiktigheten!”

DEBATT: På åtminstone fem områden behövs nu besked från regeringen, skriver Mattias Goldmann och Jakob Lagercrantz, från Fores och 2030-sekretariatet.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade under 2016

Men ska de långsiktiga klimatmålen nås krävs bland annat minskad biltrafik och effektivare godstransporter, menar Trafikverket.

Hur cykelvänlig är din arbetsplats?

I Västsverige är det rekordmånga företag som i år kommer tävla om att bli cykelvänligast.

SJ gör tågsatsningar i miljardklassen

Vill att tågresan ska bli det självklara valet för såväl den dagliga resan som den långväga.

Volvo får största ordern hittills på eldrivna bussar

Det är de belgiska städerna Charleroi och Namur som tillsammans beställt 90 stycken elhybridbussar.

”De europeiska nattågen måste räddas”

DEBATT: Tågen har en viktig roll i ett klimatsmart Europa, skriver Jakop Dalunde och Max Andersson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Antalet elbussar väntas öka kraftigt

Ny statistik för 2016 visar på en fördubbling jämfört med året innan.

Regeringen lovar mer pengar till cykelinfrastruktur

Ett sätt att komma åt transporterna som står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp.

Värnamo satsar på elhybridbussar

Från och med i höst kommer all kollektivtrafik i tätorten att ske med elektrifierade bussar.