Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Transporter

Effekt anmäler bilreklam till Konsumentverket

Det här är andra företaget på kort tid som anmäls.

Gröna Bilister lyfter fram 40 fossiloberoende och energieffektiva bilmodeller i ny granskning

Föreningen hoppas att fler bilköpare ska välja bort de bränsleslukande fossilbilarna.

”Tekniska åtgärder kommer inte räcka för att nå klimatmålen”

Det kommer även krävas ett samhälle med minskad biltrafik och effektivare godstransporter, menar Trafikverket.

Ökad andel biogas i fordonsgasen

Men fortfarande är det en bit kvar till branschens mål om 100 procent förnybart.

Regeringen vill att statligt ägda fartyg ställer om till fossilfritt

Trafikverket får nu i uppdrag att analysera förutsättningarna för en sådan omställning.

Stort intresse för elcyklar – under det första dygnet kom det in över 2 000 bidragsansökningar

Elfordonspremien är tänkt att hjälpa fler människor att byta till miljövänligare transporter.

Frankrike säger nej till bygge av ny flygplats

Starkt lokalt motstånd var en av anledningarna till beslutet.

Tågresandet ökar stort bland studenter och ungdomar

Överlag är det en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna, menar SJ.

Utredning vill se svensk höghastighetsjärnväg klar år 2035

Skulle öka möjligheterna att nå de svenska klimatmålen.

Reglerna för elcykelpremien är nu klara

Regeringen räknar med att premien kommer ge en ökad överflyttning av transporter från bil till elcykel.