Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Kategori

Transporter

Minskad försäljning av drivmedel under första halvåret

Är bland annat en konsekvens av energieffektivare fordon.

MP vill att fler ska ta cykeln

Partiet föreslår att arbetsgivare ska kunna erbjuda sina anställda cyklar utan att det ska beskattas som en förmån.

Volvo Cars satsar på elektrifiering

Alla nya bilar som lanseras från och med 2019 kommer att vara utrustade med en elmotor.

Färjeled i Östergötland går över till eldrift

Ingen mer dieseldrift. Innebär att utsläppen av koldioxid i princip kan elimineras.

Stor satsning på eldriven busstrafik i Malmö

En av stadens huvudlinjer kommer nu helt att elektrifieras.

Fler tar tåget

Resandeökningen under årets första kvartal är större än förväntat, enligt SJ.

Svante Axelsson utmanar företag: När kan ni ha 100 procent fossilfria transporter?

Vill höja tempot i omställningsarbetet.

Regeringen gör satsning för att rädda nattågen

Löftet har redan fått SJ att besluta om att uppgradera samtliga sovvagnar.

”Bränslebytet banar väg för bioomställningen – men säkra långsiktigheten!”

DEBATT: På åtminstone fem områden behövs nu besked från regeringen, skriver Mattias Goldmann och Jakob Lagercrantz, från Fores och 2030-sekretariatet.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade under 2016

Men ska de långsiktiga klimatmålen nås krävs bland annat minskad biltrafik och effektivare godstransporter, menar Trafikverket.