Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Kategori

Transporter

Frankrike säger nej till bygge av ny flygplats

Starkt lokalt motstånd var en av anledningarna till beslutet.

Tågresandet ökar stort bland studenter och ungdomar

Överlag är det en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna, menar SJ.

Utredning vill se svensk höghastighetsjärnväg klar år 2035

Skulle öka möjligheterna att nå de svenska klimatmålen.

Reglerna för elcykelpremien är nu klara

Regeringen räknar med att premien kommer ge en ökad överflyttning av transporter från bil till elcykel.

Elcykelförsäljningen ökar

Elcyklar utgör nu tolv procent av hela cykelmarknaden, visar ny statistik.

”Bästa sättet få bilister att övergå till ett fossilfritt transportslag”

Paraplyorganisationen Svensk Cykling välkomnar regeringens satsning på en elcykelpremie.

Värnamo satsar på elektrifierade bussar

Kommunen har som mål att fyrdubbla antalet resor med kollektivtrafiken under en treårsperiod.

Linköping blir först ut i landet med elcykelpool

Planen är att ungefär 200 elcyklar ska ställas upp på ett 20-tal strategiskt belägna stationer i staden.

Kommuner vill få fler att cykla vintertid

Kommuninvånare i Västra Götaland och Halland ska i vinter uppmuntras att ställa bilen och i stället ta cykeln.

Miljonsatsning på elcyklar

Regeringen vill göra det lättare för folk att ersätta bilen.