Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Kategori

Skog

Sex nya naturreservat i Västernorrland

Områdena har en sammanlagd storlek på 747 hektar.

Sju nya naturreservat i Dalarna

Områdena har en yta på sammanlagt 943 hektar.

Lång väg kvar innan miljömålet om levande skogar kan nås

Fler åtgärder behövs sättas in, visar 2017 års regionala uppföljning av miljömålen.

Sveaskog kritiseras för avverkning i Dalarna

Nu måste regeringen agera, menar bland annat Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen.

Mossan och massan

Synen på skogens värden behöver breddas - en text av Mikael Karlsson.

Tre nya naturreservat på Gotland

Ses som en viktig del i arbetet med att bevara biologisk mångfald i Sverige.

Skogsområde med över 300 år gamla tallar skyddas

Det nya naturreservatet ligger längst ut på Mössön i Hudiksvalls kommun. 

Fem nya naturreservat i Dalarna

I de nu skyddade områdena finns en stor variation av träd, svampar, växter och djur.

Avverkning i skyddsvärd skog blir riksdagsfråga

Statliga bolaget Sveaskog åter i blåsväder.

Greenpeace hindrade timmerleveranser från att nå SCA:s massafabrik

Miljöorganisationen kräver att avverkningar i så kallade värdetrakter stoppas medan planeringen för att skydda större områden pågår.