Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Kategori

Politik

Klimatpolitisk debatt anordnas i Stockholm

I kväll möts miljöpolitiska talespersoner från samtliga riksdagspartier för att diskutera klimatfrågan.

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.

FN:s klimatpanel möts i Sverige

Förbereder specialrapporten som ska handla om 1,5 graders global uppvärmning.

Greenpeace hindrade timmerleveranser från att nå SCA:s massafabrik

Miljöorganisationen kräver att avverkningar i så kallade värdetrakter stoppas medan planeringen för att skydda större områden pågår.

Sugröret kan snart ha gjort sitt – många vill se förbud mot engångsartiklar i plast

Det finns ett starkt stöd i samhället för att minska onödig plastkonsumtion, menar Världsnaturfonden.

Förnybart flygbränsle kan leda till ökad skövling av regnskog

Miljöorganisationer oroade över att användningen av palmolja kan komma att öka ytterligare när också flyget vill ställa om till förnybara bränslen.

Förvirringen om svensk utsläppsstatistik – här är förklaringen

Ökar eller minskar egentligen de svenska utsläppen?

”Oansvarigt och svårt att förstå”

Miljöorganisationer menar att kvoterna för fisket i Östersjön nästa år är på tok för höga.

”EU behöver en klimatlag”

DEBATT Bilden på när Isabella Lövin skriver på den svenska klimatlagen blev viral över hela världen. Nu är det hög tid att även själva klimatlagen blir det. Till att börja med måste vi undersöka om det går att införa en liknande klimatlag som den vi har i Sverige i hela EU, skriver Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker.

Efter fredspriset – nu startas namninsamling för att Sverige ska skriva under mot kärnvapen

Greenpeace, som är en av partnerorganisationerna i ICAN, vill se att Sverige snarast ratificerar FN-avtalet om ett globalt förbud mot kärnvapen.