Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Kategori

Politik

Utsläpp i andra länder till följd av svensk konsumtion – nu ska statistiken bli mer tillförlitlig

Naturvårdsverket får nytt utredningsuppdrag.

Miljörörelsen kräver att få se partiernas klimatpolitiska handlingsplaner

Vill kunna granska handlingsplanerna inför riksdagsvalet i september.

Fler väljer bort plastkassen när de handlar

Stor attitydförändring på bara ett halvår.

Sex nya naturreservat i Västernorrland

Områdena har en sammanlagd storlek på 747 hektar.

Här är sex frågor inom miljöområdet som världen behöver fokusera mer på

Ny rapport från FN:s miljöprogram.

Utredning vill se svensk höghastighetsjärnväg klar år 2035

Skulle öka möjligheterna att nå de svenska klimatmålen.

Sju nya naturreservat i Dalarna

Områdena har en yta på sammanlagt 943 hektar.

Havsområden i Sverige ska ges ett starkare skydd

Planen är att få fler marina skyddade områden utan mänsklig påverkan. Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till Effekt att regeringen i dag kommer ge ett nytt uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten.

Lång väg kvar innan miljömålet om levande skogar kan nås

Fler åtgärder behövs sättas in, visar 2017 års regionala uppföljning av miljömålen.

Bara fyra av tio känner till de globala målen för hållbar utveckling

Sidas årliga undersökning visar samtidigt att det mål som flest människor känner till är att klimatförändringarna ska bekämpas.