Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Kategori

Politik

Starkt stöd för minskad användning av plastkassar

Ny undersökning från Håll Sverige Rent visar att det går att bryta beteenden som vi vant oss vid.

EU-kommissionen föreslår stopp för ålfiske i Östersjön

Förslaget ger hopp om att vetenskap äntligen får gehör, menar Naturskyddsföreningen.

Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskade under årets första kvartal

Beror främst på minskad användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme.

Över tio miljarder – regeringen kommer föreslå rekordstor miljöbudget för nästa år

Det rör sig om en fördubbling av anslagen jämfört med alliansregeringens senaste budget.

Regeringen lovar åtgärdspaket för renare hav

Föreslår en satsning på 600 miljoner i budgeten för nästa år.

En av Sörmlands största våtmarker ska restaureras

Sjön är i dag på väg att växa igen, men planen är att här återigen ska bli en myllrande våtmark för fiskar, fåglar och människor.

Budgetsatsning ska ge minskade utsläpp från industrin

Regeringen föreslår att 300 miljoner kronor ska användas årligen för att hjälpa industrin att ställa om mot nollutsläpp.

”En seger för klimatarbetet i Sverige”

Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen tar med förslaget om en flygskatt i budgeten för nästa år.

Tankar om framtidens plan

Mikael Karlsson skriver om kampen mellan klimatmål och drömmen om resande. Och frågar sig om vi kan släcka upplevelsetörsten utan att äventyra planetens framtid?

Rockström: ”En flygskatt har ett hundraprocentigt vetenskapligt stöd”

Ingen sektor kan gå helt utan ekonomiska styrmedel, menar den internationellt erkände miljöprofessorn.