Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Kategori

Politik

1,8 procent av elen i världen kommer nu från solceller

Fortsatt snabb utbyggnad under 2016.

Nya naturreservat på gång i Uppsala

Viktigt att satsa på naturskydd när staden växer, menar politikerna.

Isabella Lövin utsedd till Årets havsvän

Prisas för Sveriges arbete med den internationella havskonferensen som hålls i New York i sommar.

Nystartat nätverk ska arbeta för renare hav

Organisationer och företag kommer jobba ihop för att sprida kunskap och motverka nedskräpning av plast i haven.

30 bilder från March for Science i Stockholm

Manifestationer för forskning och vetenskap hölls i över 500 städer under lördagen.

Achim Steiner ny administratör för FN:s utvecklingsprogram, UNDP

Var länge den som ledde FN:s miljöprogram, UNEP.

Nytt naturreservat i Värmland

Ett myrskogkomplex på 252 hektar, med mycket höga naturvärden, kommer nu att bevaras.

Regeringen presenterar nytt mål för förnybar el

Företags- och organisationsnätverket 100% förnybart välkomnar förslaget, som bygger på förra årets uppgörelse i Energikommissionen.

Regeringen utesluter inte mål om att minska konsumtionsbaserade utsläpp

Konsumentminister Per Bolund (MP) säger till Effekt att det är ett naturligt steg på sikt.

Nya mått på välstånd ska komplettera BNP

Regeringen inför verktyg för att följa utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet.