Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Kategori

Odling

Odling möter entreprenörskap

Av Sveriges 154 folkhögskolor är det bara en där omställningstanken genomsyrar alla kurser.