Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Kategori

Odling

Odling möter entreprenörskap

Av Sveriges 154 folkhögskolor är det bara en där omställningstanken genomsyrar alla kurser.