Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Kategori

Odling

Odling möter entreprenörskap

Av Sveriges 154 folkhögskolor är det bara en där omställningstanken genomsyrar alla kurser.