Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Kategori

Natur

Stödet för att skydda natur är fortsatt starkt i Sverige

Ny opinionsundersökning från Naturvårdsverket.

Två nya naturreservat föreslås i Gävleborgs län

Områdena har mycket höga naturvärden.

Nytt naturreservat i Blekinge

Reservatet omfattar merparten av Hanö, samt angränsande vatten.

”Ett tydligt bevis för att naturskyddsåtgärder gör nytta”

Inventeringar i Skåne visar att den hotade fältpiplärkan ökar igen.

EU-kommissionen föreslår stopp för ålfiske i Östersjön

Förslaget ger hopp om att vetenskap äntligen får gehör, menar Naturskyddsföreningen.

Över tio miljarder – regeringen kommer föreslå rekordstor miljöbudget för nästa år

Det rör sig om en fördubbling av anslagen jämfört med alliansregeringens senaste budget.

En av Sörmlands största våtmarker ska restaureras

Sjön är i dag på väg att växa igen, men planen är att här återigen ska bli en myllrande våtmark för fiskar, fåglar och människor.

Stora förhoppningar på ny nationalpark i Småland

Skyddad natur är populärt, inte minst bland utländska besökare, visar undersökningar.

Ecuador stoppar kinesiskt fartyg som misstänks ha fångat tusentals hajar i marint reservat

Fisket tros ha skett i närheten av Galapagosöarna.

Bra år för fjällräven

Den starkt hotade fjällrävsstammen har fått en större tillökning än förväntat, mycket tack vare stödprojekt som satts in för arten.