Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Kategori

Natur

Sverige fick flera nya naturreservat i veckan

Syftet med reservaten är att bevara den biologiska mångfalden, men det handlar också om att bevara bland annat geologiska värden och höga friluftslivsvärden.

”Ett svartvitt dunkel, där skogens invånare förvandlas till väsen i en mystisk sagovärld”

Mats Andersson utsedd till årets naturfotograf.

Sverige har dubblerat arealen skyddad havsmiljö på ett år

Nu vill regeringen att fisket ska regleras hårdare i många av de skyddade områdena.

Nästan 1 500 hektar skogsmark skyddas i Dalarna

Länet har fått tre nya naturreservat.

Sverige kan få fler områden där det blir förbjudet att fiska

Havs- och vattenmyndigheten föreslår stärkt skydd i marina skyddade områden i Kattegatt.

Uranbrytning i Sverige kan komma att förbjudas

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur ett förbud bör utformas.

Kraftig ökning av arealerna skyddade havsområden

Ny statistik om Sveriges skyddade natur publicerad.

Greenpeace vill att skyddsvärd skog ska skyddas

Uppmanar regeringen att ge ett långsiktigt skydd för de skogar som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen identifierat som värdekärnor.

”Sätt ned foten och få upp huvudet ur sanden”

Debatt i riksdagen. Jens Holm (V) menar att regeringen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) måste agera mot Skogsstyrelsen, detta efter beslutet att pausa identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Ytterligare sex kommuner går med i årets skräpplockardagar

Nu är det bara sju av Sveriges 290 kommuner som ännu inte anmält sig.