Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Kategori

Natur

Gotland får två nya naturreservat

Ses som en viktig del i arbetet med att bevara biologisk mångfald i Sverige.

Nytt naturreservat i Jämtlands län – över 36 000 hektar skyddas

Syftet är att bevara ett renbetespräglat fjällandskap av vildmarkskaraktär, där det också finns gott om skyddsvärda arter.

Illegal handel hotar hundratals arter över hela världen

WWF har kartlagt djurhandeln i gränsområdet till Kina.

Fisket ska regleras i skyddade områden

I dag är det tillåtet att bottentråla i många marina reservat. Men det kan bli ändring på detta.

”Man kan likna eken vid en jättelik skyskrapa med massor av olika hyresgäster”

Område med drygt hundra grova ekar skyddas för framtiden.

En av västkustens pärlor blir naturreservat

Delar av Marstrandsön, Koön och omgivande hav och småöar skyddas nu för framtiden.

Wildlife Photographer of the Year – här är årets bästa bilder

Effekt har fått möjlighet att publicera några av de vinnande bidragen.

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.

Greenpeace hindrade timmerleveranser från att nå SCA:s massafabrik

Miljöorganisationen kräver att avverkningar i så kallade värdetrakter stoppas medan planeringen för att skydda större områden pågår.

Årets miljöhjältar vill se mer samarbete

Malena Ernman och Rebecka Le Moine mottog i går Världsnaturfondens utmärkelse Årets miljöhjälte 2017.