Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Kategori

Natur

Sex nya naturreservat i Västernorrland

Områdena har en sammanlagd storlek på 747 hektar.

Sju nya naturreservat i Dalarna

Områdena har en yta på sammanlagt 943 hektar.

Havsområden i Sverige ska ges ett starkare skydd

Planen är att få fler marina skyddade områden utan mänsklig påverkan. Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till Effekt att regeringen i dag kommer ge ett nytt uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten.

Störens återkomst till Östersjön

Naturvård handlar oftast om att bevara eller förbättra livsmiljöer. Men ibland blir arter viktiga symboler, skriver Jonas Gustafsson.

Lång väg kvar innan miljömålet om levande skogar kan nås

Fler åtgärder behövs sättas in, visar 2017 års regionala uppföljning av miljömålen.

Sveaskog kritiseras för avverkning i Dalarna

Nu måste regeringen agera, menar bland annat Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen.

Mossan och massan

Synen på skogens värden behöver breddas - en text av Mikael Karlsson.

Tre nya naturreservat i Uppsala län

Till årsskiftet räknar länsstyrelsen med att det kommer finnas 165 reservat i länet.

”Alliansen väljer att ignorera ålens status som utrotningshotad art”

Världsnaturfonden är kritisk mot att allianspartierna ihop med Sverigedemokraterna valt att stoppa regeringen från att stödja ett EU-förslag om ålfiskestopp.

Tre nya naturreservat på Gotland

Ses som en viktig del i arbetet med att bevara biologisk mångfald i Sverige.