Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Kategori

Natur

Kina inrättar 17 nya naturreservat

Görs bland annat i syfte att ge bättre skydd till den sibiriska tigern.

Ica-butiker installerar bikupor

De senaste tio åren har binäringen observerat en omfattande bidöd vilket gör detta till en viktig fråga, menar livsmedelskedjan.

Skog med ovanliga moss- och lavarter skyddas i Gislaveds kommun

Området är 113 hektar stort och har höga naturvärden knutna till talldominerad sandbarrskog.

”En viktig delseger i kampen för Ojnareskogen”

Fältbiologerna välkomnar dagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

750 000 barn och vuxna plockade skräp under våren

Håll Sverige Rents årliga kampanj lockade rekordmånga.

Sverige fick flera nya naturreservat i veckan

Syftet med reservaten är att bevara den biologiska mångfalden, men det handlar också om att bevara bland annat geologiska värden och höga friluftslivsvärden.

”Ett svartvitt dunkel, där skogens invånare förvandlas till väsen i en mystisk sagovärld”

Mats Andersson utsedd till årets naturfotograf.

Sverige har dubblerat arealen skyddad havsmiljö på ett år

Nu vill regeringen att fisket ska regleras hårdare i många av de skyddade områdena.

Nästan 1 500 hektar skogsmark skyddas i Dalarna

Länet har fått tre nya naturreservat.

Sverige kan få fler områden där det blir förbjudet att fiska

Havs- och vattenmyndigheten föreslår stärkt skydd i marina skyddade områden i Kattegatt.