Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Kategori

Miljö

Linköping blir först ut i landet med elcykelpool

Planen är att ungefär 200 elcyklar ska ställas upp på ett 20-tal strategiskt belägna stationer i staden.

Stödet för att skydda natur är fortsatt starkt i Sverige

Ny opinionsundersökning från Naturvårdsverket.

Sverige ett steg närmare förbud mot utvinning av uran

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud bör utformas. Frågan kan avgöras av riksdagen inom ett år.

Nytt naturreservat i Blekinge

Reservatet omfattar merparten av Hanö, samt angränsande vatten.

”Ett tydligt bevis för att naturskyddsåtgärder gör nytta”

Inventeringar i Skåne visar att den hotade fältpiplärkan ökar igen.

Över tio miljarder – regeringen kommer föreslå rekordstor miljöbudget för nästa år

Det rör sig om en fördubbling av anslagen jämfört med alliansregeringens senaste budget.

Regeringen lovar åtgärdspaket för renare hav

Föreslår en satsning på 600 miljoner i budgeten för nästa år.

En av Sörmlands största våtmarker ska restaureras

Sjön är i dag på väg att växa igen, men planen är att här återigen ska bli en myllrande våtmark för fiskar, fåglar och människor.

Stora förhoppningar på ny nationalpark i Småland

Skyddad natur är populärt, inte minst bland utländska besökare, visar undersökningar.

Myrorna drar igång informationskampanj om kläders miljöpåverkan

Stora miljövinster kan göras om fler väljer att handla second hand.