Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Kategori

Miljö

Svenskt Vatten uppmanar: Sluta ”fulspola” i toaletterna

Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten som toalettpapper gör. Kan bli problem för miljön.

Gotland får två nya naturreservat

Ses som en viktig del i arbetet med att bevara biologisk mångfald i Sverige.

Nytt naturreservat i Jämtlands län – över 36 000 hektar skyddas

Syftet är att bevara ett renbetespräglat fjällandskap av vildmarkskaraktär, där det också finns gott om skyddsvärda arter.

Länsstyrelsen i Skåne slutar med flaskvatten

Därmed minskar behovet av tillverkning och transporter av vattenflaskor som orsakar både koldioxidutsläpp och avfall.

”Man kan likna eken vid en jättelik skyskrapa med massor av olika hyresgäster”

Område med drygt hundra grova ekar skyddas för framtiden.

En av västkustens pärlor blir naturreservat

Delar av Marstrandsön, Koön och omgivande hav och småöar skyddas nu för framtiden.

”Oansvarigt och svårt att förstå”

Miljöorganisationer menar att kvoterna för fisket i Östersjön nästa år är på tok för höga.

Odling möter entreprenörskap

Av Sveriges 154 folkhögskolor är det bara en där omställningstanken genomsyrar alla kurser.

Efter fredspriset – nu startas namninsamling för att Sverige ska skriva under mot kärnvapen

Greenpeace, som är en av partnerorganisationerna i ICAN, vill se att Sverige snarast ratificerar FN-avtalet om ett globalt förbud mot kärnvapen.

Moderaterna vill skära ned miljöbudgeten för nästa år med 3,3 miljarder kronor

Nu har samtliga oppositionspartier presenterat sina budgetmotioner för nästa år.