Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Kategori

Konsumtion

Gamla plagg får nytt liv

I mitten av mars lanserar en av Sveriges största klädbutiker en kollektion som designats och gjorts om av gamla kläder.

Fler svenskar handlar begagnat

Att använda prylar länge och inte köpa nytt ger stora miljövinster.

Ökat intresse för återanvändning av IT-produkter

Genom att datorer och mobiler används längre minskar miljöbelastningen.

Stort intresse för miljöanpassade begravningar

Många blir mer och mer medvetna om sin egen miljöpåverkan, och vill minimera sitt ekologiska fotavtryck också efter livets slut.

Förslag: minska klädsvinnet till hälften

Vi köper allt mer kläder och textilier, men det är fortfarande endast en liten del av alla kläder som återanvänds - den största delen hamnar i papperskorgen. Nu lanserar Centerpartiet ett förslag för att minska klädsvinnet.

Rekordår för försäljningen av ekologiska livsmedel

Ekoandelen var uppe i 8,7 procent under 2016, upp från från 7,7 procent året innan.

Kriget i badrummet

Känslan av att kemikalierna tar över världen utan motstånd har fått Linda Glemryd att reagera. Hon vill göra något för att förändra utvecklingen och öka människors medvetenhet. Därför driver hon en egen kamp mot kemikalieindustrin, på hemmaplan.

Återvunnen strandplast ska bli nya schampoflaskor

Head & Shoulders prövar nytt grepp i Frankrike.

Information om drivmedels klimat- och miljöpåverkan kan snart bli verklighet

Regeringen ger nytt uppdrag till Energimyndigheten.

Billigare reparationer i Sverige blev stor nyhet internationellt

Bill McKibben senast ut att lyfta fram det svenska exemplet.