Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Kategori

Klimat

”Tingsrätten legitimerar en navelskådande klimatpolitik”

Greenpeace och Natur og Ungdom besvikna efter att Oslo tingsrätt dömde till norska statens fördel.

Utsläpp i andra länder till följd av svensk konsumtion – nu ska statistiken bli mer tillförlitlig

Naturvårdsverket får nytt utredningsuppdrag.

Miljörörelsen kräver att få se partiernas klimatpolitiska handlingsplaner

Vill kunna granska handlingsplanerna inför riksdagsvalet i september.

Notan för årets naturkatastrofer blev ovanligt hög

Tusentals människor förlorade dessutom sina liv, visar beräkningar.

Utredning vill se svensk höghastighetsjärnväg klar år 2035

Skulle öka möjligheterna att nå de svenska klimatmålen.

Bara fyra av tio känner till de globala målen för hållbar utveckling

Sidas årliga undersökning visar samtidigt att det mål som flest människor känner till är att klimatförändringarna ska bekämpas.

Utredning om skattereduktion för andelsägd elproduktion dröjer

Nätverket 100% förnybart hoppas att frågan ändå snabbt kommer att lösas.

Världsbanken slutar finansiera utvinning av fossila bränslen

Ett historiskt besked, menar bland annat organisationen Oil Change International.

Reglerna för elcykelpremien är nu klara

Regeringen räknar med att premien kommer ge en ökad överflyttning av transporter från bil till elcykel.

Att döda glädje för klimatets skull

Grön tillväxt och hållbar konsumtion framhålls ofta som lösningen på klimathotet. Men är det tillräckligt? Om inte, hur kan vi hitta strategier bortom dessa ekomoderna löften? Anna Kaijser och Malin Henriksson presenterar här en möjlig allierad, hämtad från feministisk teori: glädjedödaren.