Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Kategori

Klimat

Ännu en bankjätte klipper banden med Dakota Access Pipeline

Efter att ha mött representanter från Standing Rock Sioux, säljer ING sina lån till projektet.

Världen redan 1,1 grader varmare

Uppvärmningen har fört med sig en rad negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.

Regeringen gör satsning för att rädda nattågen

Löftet har redan fått SJ att besluta om att uppgradera samtliga sovvagnar.

Det är de unga i Sverige som tar klimatfrågan på störst allvar

Klimatförändringarna ses som den viktigaste samhällsfrågan.

De globala energirelaterade koldioxidutsläppen på samma nivå tre år i rad

Framför allt ett resultat av satsningar på förnybar energi, energieffektiviseringar och ett skifte från kol till gas.

Förslag om skatt på flygresor kommer före sommaren

Enligt regeringen handlar det om en grön skatteväxling, där skatten på arbete samtidigt kommer sänkas.

Umeå universitet divesterar

Vill visa att man tar forskningen om klimatförändringarna på allvar.

Columbia University divesterar från kol

Men studenterna är inte nöjda utan menar att investeringarna i olja och gas också måste bort.

Ytterligare två universitet i Storbritannien divesterar från fossil energi

Besluten kom efter att studenterna drivit kampanj i frågan i tre år.

WWF: ”Regeringen borde ta fram en strategi för hur vi halverar köttkonsumtionen”

Miljöorganisationen menar att det är oroväckande att förbrukningen av kött ökar.