Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Hav

Sjuk val i Norge hade 30 plastpåsar i magen

Sätter fokus på frågan om problemet med marin nedskräpning.

Vänsterpartiet vill ha fler fiskefria områden

Kritiserar att bottentrålning får förekomma i skyddade havsområden.

Sverige får nytt forskningsfartyg om två år

Kommer öka möjligheterna för miljöövervakning i Östersjön och Nordsjön.

Återvunnen strandplast ska bli nya schampoflaskor

Head & Shoulders prövar nytt grepp i Frankrike.

”Agenda 2030 är vårt ljus i mörkret”

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, menar att Sverige just nu har en unik möjlighet att påverka det globala havsarbetet.

Sverige vill se förbud mot subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske

Ses som en av de viktigaste åtgärderna för att nå FN:s hållbarhetsmål nummer 14.

Forskare vill ha trålfiskestopp på torsk i Östersjön

Radikala åtgärder måste till för att rädda torskbestånden, menar representanter från stiftelsen Baltic Sea 2020.