Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Hav

Havsområden i Sverige ska ges ett starkare skydd

Planen är att få fler marina skyddade områden utan mänsklig påverkan. Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till Effekt att regeringen i dag kommer ge ett nytt uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten.

1,5 miljoner kvadratkilometer – världens största marina skyddade område är nu etablerat

Reservatet ligger på internationellt vatten, i Rosshavet, Antarktis, och kommer skyddas och bevaras i 35 år framöver.

Här är filmen som Australiens regering inte vill att du ska se

Bilderna visar illegal japansk valjakt inne i ett av Australiens valskyddsområden i Antarktis. Sea Shepherd och flera andra organisationer har i flera år drivit på för att materialet ska göras tillgängligt.

30-tal vrak utgör en akut miljöfara – nu ska de saneras

Nyligen inleddes saneringen av fiskefartyget Thetis, som sjönk utanför Smögen 1985 och som fortfarande kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja.

Fisket ska regleras i skyddade områden

I dag är det tillåtet att bottentråla i många marina reservat. Men det kan bli ändring på detta.

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.

Sugröret kan snart ha gjort sitt – många vill se förbud mot engångsartiklar i plast

Det finns ett starkt stöd i samhället för att minska onödig plastkonsumtion, menar Världsnaturfonden.

”Oansvarigt och svårt att förstå”

Miljöorganisationer menar att kvoterna för fisket i Östersjön nästa år är på tok för höga.

Skyddet för ålgräsängar behöver stärkas

Havs- och vattenmyndigheten vill att flera olika åtgärder sätts in under de kommande åren.

Regeringen lovar åtgärdspaket för renare hav

Föreslår en satsning på 600 miljoner i budgeten för nästa år.