Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Kategori

Hav

Seychellerna skyddar havsområde på över 200 000 kvadratkilometer

Initiativet hyllas av Erik Solheim, chef för FN:s miljöprogram.

Länsstyrelser får 16 miljoner kronor för att öka skyddet av marina områden

Pengarna är en del i regeringens satsning ”Rent hav”.

Här är första bilderna från Greenpeace expedition i Antarktis

Organisationen vill se skapandet av världens största havsreservat för att skydda de känsliga marina ekosystem som finns här.

Greenpeace skickar skepp till Antarktis – vill se skapandet av världens största skyddade havsområde

Miljöorganisationen menar att Sverige har en viktig roll att spela när frågan ska avgöras i höst.

Havsområden i Sverige ska ges ett starkare skydd

Planen är att få fler marina skyddade områden utan mänsklig påverkan. Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till Effekt att regeringen i dag kommer ge ett nytt uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten.

1,5 miljoner kvadratkilometer – världens största marina skyddade område är nu etablerat

Reservatet ligger på internationellt vatten, i Rosshavet, Antarktis, och kommer skyddas och bevaras i 35 år framöver.

Här är filmen som Australiens regering inte vill att du ska se

Bilderna visar illegal japansk valjakt inne i ett av Australiens valskyddsområden i Antarktis. Sea Shepherd och flera andra organisationer har i flera år drivit på för att materialet ska göras tillgängligt.

30-tal vrak utgör en akut miljöfara – nu ska de saneras

Nyligen inleddes saneringen av fiskefartyget Thetis, som sjönk utanför Smögen 1985 och som fortfarande kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja.

Fisket ska regleras i skyddade områden

I dag är det tillåtet att bottentråla i många marina reservat. Men det kan bli ändring på detta.

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.