Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Kategori

Forskning

En tid av massdöd

Arter dör just nu ut i en rasande takt, och det är människan som är orsaken. Om det tillåts fortsätta kan en stor del av livet på planeten försvinna.

Naturvårdsverket ska kartlägga miljöskadliga subventioner

Nytt uppdrag från regeringen.

Geparden på väg mot utrotning

I dag finns endast drygt 7 000 exemplar kvar i det vilda.

Forskare vill ha trålfiskestopp på torsk i Östersjön

Radikala åtgärder måste till för att rädda torskbestånden, menar representanter från stiftelsen Baltic Sea 2020.

Alla måste reflektera mer över sin konsumtion

Svenska folket får underkänt då det gäller matsvinn, visar ny rapport.

Här är kartan över alla skyddade naturområden i världen

Under året som gått är det framför allt många större marina områden som har skyddats.

Fiskeförbudet i Kattegatt har gett positiva effekter

Sveriges lantbruksuniversitet rekommenderar att nuvarande fiskefria område bibehålls.

Hon forskar om hur kemikalier påverkar vår hälsa

Varje dag omges vi av tusentals olika typer av kemikalier. Dessa ämnen påverkar både oss och vår omvärld. Exakt vad effekterna av kemikalierna blir är det ingen som vet. Nu ska forskare vid Örebro universitet kartlägga substanser för att försöka ta reda på mer om hur de påverkar hälsan.

”Sverige borde lyfta in planeten i säkerhetsrådet”

Professor Johan Rockström vill se en utvidgning av det konventionella säkerhetsbegreppet.

400 organisationer kräver stopp för all ny utvinning av fossila bränslen

Skickar öppet brev till världens ledare.