Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Forskning

Om en vecka startar festivalen The Stockholm Act

I dag släpps biljetter till öppningsceremonin.

Sverige det land i världen som är närmast att klara FN:s mål om hållbar utveckling

Men det finns mycket som måste förbättras även här, visar ny ranking.

”Hela ekosystem har börjat kollapsa”

Forskare menar att de globala utsläppen måste börja minska inom tre år - annars blir det i princip omöjligt att nå klimatmålen som sattes i Paris.

”Medvetenheten om mikroplaster behöver öka”

Ny rapport med åtgärdsförslag från Naturvårdsverket.

”Omställningen behöver vara global”

Men sannolikheten för att man ska kavla upp ärmarna och ta tag i tillvaron står i proportion till krismedvetenheten, skriver Markus Larsson, ekonomie doktor och programchef för Klimat och miljö, vid tankesmedjan Fores.

”Ingen förändring kommer att ske utan samarbete”

Tillit och kommunikation är avgörande för framtiden, skriver Therese Lindahl, doktor i nationalekonomi vid Beijerinstitutet.

”Vi ekonomer ligger efter naturvetarna”

Framöver kommer ekonomerna behöva bidra med mer kunskap om klimatförändringarnas effekter och vad som bör göras åt dem, skriver John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet.

”Därför måste vi ha ett högt pris på koldioxid”

Det är inte bara solenergitekniken som går framåt. Även de fossila bränslena har en snabb teknisk utveckling, skriver Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

30 bilder från March for Science i Stockholm

Manifestationer för forskning och vetenskap hölls i över 500 städer under lördagen.

Nu på lördag: Manifestation för vetenskap

March for Science kommer äga rum i mer än 500 städer runt om i världen.