Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Kategori

Forskning

Världen redan 1,1 grader varmare

Uppvärmningen har fört med sig en rad negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.

Agenda 2030-delegationen vill se satsning på två långsiktiga kommunikationsinsatser

Menar att avsaknaden av ett gemensamt svenskt narrativ innebär att det kan vara svårt för olika aktörer i samhället att identifiera sin egen roll i arbetet.

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan blir tre månader försenad

Skulle egentligen ha presenterats nu på onsdag.

Rockström: ”På miljösidan är Donald Trump en dinosaurie från forntiden”

Den internationellt erkände miljöprofessorn menar att Sverige har ett större ansvar än på mycket länge.

SEI rankas som världens mest inflytelserika tankesmedja inom miljöpolitik

Det svenska forskningsinstitutet startade sin verksamhet 1989 på uppdrag av Sveriges regering.

Svenska myndigheter lovar att samarbeta mer kring Agenda 2030

Syftet är att öka takten i genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Forskare i fokus i ny klimatföreställning

Premiär i dag för Medan klockar tickar.

Sverige får nytt forskningsfartyg om två år

Kommer öka möjligheterna för miljöövervakning i Östersjön och Nordsjön.

2016 det varmaste året som hittills uppmätts

Bakom den höga temperaturen ligger till stor del mänskligt orsakade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Wijkman: ”SD saknar kunskap om klimathotets innebörd”

Miljömålsberedningens tidigare ordförande menar att det var olyckligt att Sverigedemokraterna inte deltog i beredningens arbete.