Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Kategori

Forskning

”Medvetenheten om mikroplaster behöver öka”

Ny rapport med åtgärdsförslag från Naturvårdsverket.

”Omställningen behöver vara global”

Men sannolikheten för att man ska kavla upp ärmarna och ta tag i tillvaron står i proportion till krismedvetenheten, skriver Markus Larsson, ekonomie doktor och programchef för Klimat och miljö, vid tankesmedjan Fores.

”Ingen förändring kommer att ske utan samarbete”

Tillit och kommunikation är avgörande för framtiden, skriver Therese Lindahl, doktor i nationalekonomi vid Beijerinstitutet.

”Vi ekonomer ligger efter naturvetarna”

Framöver kommer ekonomerna behöva bidra med mer kunskap om klimatförändringarnas effekter och vad som bör göras åt dem, skriver John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet.

”Därför måste vi ha ett högt pris på koldioxid”

Det är inte bara solenergitekniken som går framåt. Även de fossila bränslena har en snabb teknisk utveckling, skriver Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

30 bilder från March for Science i Stockholm

Manifestationer för forskning och vetenskap hölls i över 500 städer under lördagen.

Nu på lördag: Manifestation för vetenskap

March for Science kommer äga rum i mer än 500 städer runt om i världen.

Mikroplaster i marina miljöer – här är de största utsläppskällorna

Nya uppdaterade siffror från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.

Världen redan 1,1 grader varmare

Uppvärmningen har fört med sig en rad negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.