Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Kategori

Forskning

Utarmning av tropiska skogsområden större problem för klimatet än tidigare känt

Skogarnas förmåga att binda koldioxid försämras samtidigt som kollagret minskar.

Kevin Anderson: Därför är det avgörande vilket uppdrag det klimatpolitiska rådet får

Den internationellt erkände klimatforskaren menar att regeringen måste vara öppen med att Sveriges klimatmål än så länge inte är i närheten av att klara Parismålen.

Här är föreläsningen som den klimatintresserade inte får missa

Kronprinsessan Victoria, Johan Kuylenstierna och Anders Wijkman var några av dem som var på plats när professor Kevin Anderson talade på Kungliga Vetenskapsakademien.

Om en vecka startar festivalen The Stockholm Act

I dag släpps biljetter till öppningsceremonin.

Sverige det land i världen som är närmast att klara FN:s mål om hållbar utveckling

Men det finns mycket som måste förbättras även här, visar ny ranking.

”Hela ekosystem har börjat kollapsa”

Forskare menar att de globala utsläppen måste börja minska inom tre år - annars blir det i princip omöjligt att nå klimatmålen som sattes i Paris.

”Medvetenheten om mikroplaster behöver öka”

Ny rapport med åtgärdsförslag från Naturvårdsverket.

”Omställningen behöver vara global”

Men sannolikheten för att man ska kavla upp ärmarna och ta tag i tillvaron står i proportion till krismedvetenheten, skriver Markus Larsson, ekonomie doktor och programchef för Klimat och miljö, vid tankesmedjan Fores.

”Ingen förändring kommer att ske utan samarbete”

Tillit och kommunikation är avgörande för framtiden, skriver Therese Lindahl, doktor i nationalekonomi vid Beijerinstitutet.

”Vi ekonomer ligger efter naturvetarna”

Framöver kommer ekonomerna behöva bidra med mer kunskap om klimatförändringarnas effekter och vad som bör göras åt dem, skriver John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet.