Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Kategori

Forskning

Rockström får nytt jobb

Den svenske professorn slutar i höst på Stockholm Resilience Centre för att i stället bli chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning i Tyskland.

Utsläpp i andra länder till följd av svensk konsumtion – nu ska statistiken bli mer tillförlitlig

Naturvårdsverket får nytt utredningsuppdrag.

Här är sex frågor inom miljöområdet som världen behöver fokusera mer på

Ny rapport från FN:s miljöprogram.

Att döda glädje för klimatets skull

Grön tillväxt och hållbar konsumtion framhålls ofta som lösningen på klimathotet. Men är det tillräckligt? Om inte, hur kan vi hitta strategier bortom dessa ekomoderna löften? Anna Kaijser och Malin Henriksson presenterar här en möjlig allierad, hämtad från feministisk teori: glädjedödaren.

Klart vilka som ska ingå i det klimatpolitiska rådet

Mycket tyder på att de svenska klimatmålen kommer behöva skärpas framöver.

Efter tre år på samma nivå – nu ökar de globala utsläppen av koldioxid

Ökad användning av fossila bränslen gör att utsläppen väntas öka med två procent i år.

Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter öka i snabb takt

Nya siffror presenterade av Världsmeteorologiska organisationen.

FN:s miljöprogram: Alla länder måste höja sina klimatambitioner

Med nuvarande åtaganden är världen på väg mot tre graders medeltemperaturhöjning.

Klimatförändringarna innebär redan i dag hälsoproblem för miljontals människor runt om i världen

Ny studie varnar för att vi har en stundande akut hälsosituation globalt.

FN:s klimatpanel möts i Sverige

Förbereder specialrapporten som ska handla om 1,5 graders global uppvärmning.