Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Kategori

Forskning

”En ganska unik satsning som Sverige valt att göra”

Ingrid Bonde är ordförande för det nyligen inrättade Klimatpolitiska rådet som ska utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de uppsatta klimatmålen. Som oberoende och opolitisk aktör med stor kunskap i sakfrågorna hoppas hon att rådet ska kunna föra det svenska klimatarbetet framåt.

Klimatförändringar och miljöförstöring oroar svenskarna mest

Resultat från den senaste nationella SOM-undersökningen presenterades i dag.

Agenda 2030-delegationen får sju nya ledamöter

Handlar enligt regeringen om att föra in ytterligare kompetens från näringslivet, civilsamhället, kommunerna och forskningen.

Måns Nilsson blir ny chef för Stockholm Environment Institute

Tar över efter Johan Kuylenstierna.

Klimatpolitiska rådet: ”Väsentligt att anlägga ett strategiskt perspektiv på hur målen ska nås”

Det är inte säkert att det handlingsalternativ som ger kortsiktig kostnadseffektivitet är det alternativ som är mest effektivt för att nå det långsiktiga målet, skriver rådet i sin första rapport.

Förnekelsen i Mölndal

Effekt åkte till klimatförnekarkonferens i Mölndal och fick höra konspirationsteorier om manipulerade data och om att klimatjesus Johan Rockström ska kontrollera världen. Bland åhörarna fanns en moderat riksdagspolitiker som menar att vi invaggar oss i en falsk tro om vi tror att koldioxiden är problemet.

Rockström får nytt jobb

Den svenske professorn slutar i höst på Stockholm Resilience Centre för att i stället bli chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning i Tyskland.

Utsläpp i andra länder till följd av svensk konsumtion – nu ska statistiken bli mer tillförlitlig

Naturvårdsverket får nytt utredningsuppdrag.

Här är sex frågor inom miljöområdet som världen behöver fokusera mer på

Ny rapport från FN:s miljöprogram.

Att döda glädje för klimatets skull

Grön tillväxt och hållbar konsumtion framhålls ofta som lösningen på klimathotet. Men är det tillräckligt? Om inte, hur kan vi hitta strategier bortom dessa ekomoderna löften? Anna Kaijser och Malin Henriksson presenterar här en möjlig allierad, hämtad från feministisk teori: glädjedödaren.