Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Kategori

Flyg

Mildare C-kritik mot flygskatten

För ett knappt år sedan lovade Centerpartiet att riva upp flygskatten vid ett regeringsskifte i höst. Nu säger partiledaren Annie Lööf att man från partiets sida är "tveksam" till skatten.

Nya felaktigheter i rapporteringen om flygskatten

Denna gång är det Karlstad Airport som sprider information som inte stämmer.

Rekordmånga flög under 2017

42 miljoner personer reste till eller från Swedavias tio flygplatser i landet.

En flygplats måste man ju ha

Om att stödja ohållbar turism - en krönika av Johanna Alskog.

Driver regeringen på för en europeisk flygskatt?

Liberalerna lyfte detta förslag på sina landsdagar i november. Frågan är om det är en framkomlig väg.

Riksdagsledamot från Moderaterna hittar på om flygskatten

Effekt fortsätter att granska argumenten och siffrorna som används i debatten.

Förnybart flygbränsle kan leda till ökad skövling av regnskog

Miljöorganisationer oroade över att användningen av palmolja kan komma att öka ytterligare när också flyget vill ställa om till förnybara bränslen.

”En seger för klimatarbetet i Sverige”

Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen tar med förslaget om en flygskatt i budgeten för nästa år.

Tankar om framtidens plan

Mikael Karlsson skriver om kampen mellan klimatmål och drömmen om resande. Och frågar sig om vi kan släcka upplevelsetörsten utan att äventyra planetens framtid?

Rockström: ”En flygskatt har ett hundraprocentigt vetenskapligt stöd”

Ingen sektor kan gå helt utan ekonomiska styrmedel, menar den internationellt erkände miljöprofessorn.