Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Kategori

Energi

Dyrare nota väntar kärnkraftsbolagen

Avgiften till Kärnavfallsfonden föreslås höjas under perioden 2018-2020.

Förstudie ska tas fram kring elektrifierad cementtillverkning

Cementa och Vattenfall vill ta reda på om detta är en möjlig lösning för att få ner koldioxidutsläppen.

Färjeled i Östergötland går över till eldrift

Ingen mer dieseldrift. Innebär att utsläppen av koldioxid i princip kan elimineras.

En av Sveriges största vindkraftsparker ska byggas i Jämtland

Ska börja leverera förnybar el om tre år.

Ännu en kärnkraftsreaktor stängs för gott

I går stod det klart att Oskarshamn 1 inte kommer starta mer.

KU:s granskning – håller den för en granskning?

Konstitutionsutskottet har i uppgift att undersöka om de ministrar som KU-anmälts har gjort fel eller inte. Men vad händer om KU inte har förstått vad frågan handlar om?

”Donald Trump kanske kan överge internationella lagar, men inte fysikens lagar”

Professor Johan Rockström kommenterar den amerikanske presidentens besked om att USA ska hoppa av Parisavtalet.

Insamling av matavfall fortsätter att öka

Branschorganisationen Avfall Sverige vill se krav på obligatorisk insamling från både hushåll och verksamheter.

Malmö stad ska gå över till 100 procent förnybar fjärrvärme

Beskrivs som ett av mandatperiodens viktigaste klimatbeslut.

Om en månad stängs kärnkraftsreaktorn O1 i Oskarshamn

2019 och 2020 kommer ytterligare två reaktorer i Sverige att stänga.