Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Kategori

Energi

”En vinst av episka proportioner”

Bill McKibben välkomnar att Norges Bank, som ansvarar för förvaltningen av Oljefonden, föreslår att fondens innehav i olje- och gasbolag bör säljas av.

Sverige ska presentera en långsiktig klimatstrategi nästa år

Regeringen hoppas att Sverige därmed kan uppmuntra och inspirera andra länder att också ta fram sådana strategier.

Sverige i topp när länders klimatarbete granskas

Men inget land gör i dag tillräckligt för att klimatmålen ska kunna nås, visar ny rankning.

13 bilder – här protesterar hundratals människor mot kolkraften i Tyskland

Samtidigt som världens länder möts i tyska Bonn för de årliga klimatförhandlingarna, pågår stora demonstrationer mot landets brunkolsutvinning.

Om en vecka inleds ”århundradets rättegång”

Norge har öppnat upp för ny olje- och gasutvinning i Arktis. Men det går inte ihop med Parisavtalet menar Greenpeace och Natur og Ungdom som nu tar den norska staten till rätten.

Europe Beyond Coal – miljöorganisationer över hela Europa går samman i ny kampanj

Målet är att skynda på utfasningen av kolkraft.

Ola Alterå blir chef för klimatpolitiska rådets kansli

Ännu oklart vilka ledamöter som ska ingå och vem som blir rådets ordförande.

Klimatpolitisk debatt anordnas i Stockholm

I kväll möts miljöpolitiska talespersoner från samtliga riksdagspartier för att diskutera klimatfrågan.

”Norge borde döpa om sin oljefond till dödsfonden”

Klimatforskaren Kevin Anderson menar att Norge måste upphöra med sin utvinning av fossila bränslen i Arktis, annars riskeras Parisavtalet.

Sverige ett steg närmare förbud mot utvinning av uran

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud bör utformas. Frågan kan avgöras av riksdagen inom ett år.