Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Kategori

Ekonomi

”Ingen förändring kommer att ske utan samarbete”

Tillit och kommunikation är avgörande för framtiden, skriver Therese Lindahl, doktor i nationalekonomi vid Beijerinstitutet.

”Vi ekonomer ligger efter naturvetarna”

Framöver kommer ekonomerna behöva bidra med mer kunskap om klimatförändringarnas effekter och vad som bör göras åt dem, skriver John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet.

”Därför måste vi ha ett högt pris på koldioxid”

Det är inte bara solenergitekniken som går framåt. Även de fossila bränslena har en snabb teknisk utveckling, skriver Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Återbrukshus ska göra det lättare för stockholmare att lämna saker för återanvändning

Anläggningen invigs i helgen.

Achim Steiner ny administratör för FN:s utvecklingsprogram, UNDP

Var länge den som ledde FN:s miljöprogram, UNEP.

Nya mått på välstånd ska komplettera BNP

Regeringen inför verktyg för att följa utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet.

Auckland divesterar från fossila bränslen

Ny policy antagen.

Bolund om delningsekonomin: ”Det kommer hända väldigt mycket på väldigt kort tid”

Mer information och mer vägledning kan dessutom få extra fart på delandet, visar ny utredning.

Länsförsäkringar klipper banden med bolagen bakom Dakota Access Pipeline

Allt färre vill förknippas med det kontroversiella bygget.

Alingsås kommun divesterar

Har sålt av alla tillgångar i företag som arbetar med fossila bränslen.