Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Kategori

Agenda 2030

Agenda 2030-delegationen vill se satsning på två långsiktiga kommunikationsinsatser

Menar att avsaknaden av ett gemensamt svenskt narrativ innebär att det kan vara svårt för olika aktörer i samhället att identifiera sin egen roll i arbetet.

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan blir tre månader försenad

Skulle egentligen ha presenterats nu på onsdag.

Svenska myndigheter lovar att samarbeta mer kring Agenda 2030

Syftet är att öka takten i genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.