Pakistanska Aisha vid flodbädden där hennes hem en gång låg. Foto: Shora Esmailian.

Medan katastrofen i Japan utvecklar sig för var dag som går, fortsätter kampen för överlevnad på andra platser som en gång stod i världens blickfång. Tiden tickar ner mot en ny regnperiod i Pakistan och enligt The Guardian står landet utan beredskap om vattnet återigen skulle stiga mer än förväntat. Såren efter förra årets katastrofala översvämningar har heller inte läkts på långa vägar.

Fantastiska inblickar i det kan man få genom att läsa journalisten och Effektmedarbetaren Shora Esmailians personligt skrivna blogg. Shora befinner sig på en lång researchresa genom klimatförändringarnas Pakistan, Egypten och Syrien inför en kommande bok om den globala uppvärmningen, migration och klimatflyktingar.

Under sin tid i Pakistan har hon hittills varit i bland annat södra Punjab och Swat-dalen för att höra invånarnas egna berättelser kring hur livet har förändrats. Det är hjärtslitande berättelser om hur människor som redan hade väldigt lite plötsligt blivit av med allt, om livet i flyktinglägren och en återuppbyggnad som många gånger låter vänta på sig.
Men det är också intressant att läsa om hur katastrofer kan få andra effekter än de mest uppenbara. I ett möte i en by berättar kvinnorna om hur de drabbades värst under översvämningarna eftersom det är de som har hand om hem, familj och barn. Men de säger också att deras ställning har förändrats efter översvämningarna.
– Våra män litar mer på oss nu och vi är mer delaktiga. De såg hur starka vi var under katastrofen, vi kvinnor var faktiskt starkast, säger en kvinna.

Tanken är att ni ska kunna läsa mer av Shora från de länder hon besöker i kommande nummer av Effekt, i väntan på boken som beräknas komma ut under 2012 på förlaget Natur & Kultur.