Många gånger är argumentet för att rädda miljövärden att de kan räknas om till ekonomiska värden eller att vi människor på annat sätt kan dra nytta av dem. Men kan det vara så att planeten har rättigheter i sig själv?

Polly Higgins är advokaten som efter att ha ”försvarat klienter hon inte trodde på framför domare hon inte tyckte om” bestämde sig för att i stället ta planeten Jorden som klient.
Under de senaste åren har hon arbetat för att FN ska klassa brott mot de ekologiska systemen (”ecocide”) som ett internationellt folkrättsbrott av FN, på samma sätt som till exempel folkmord.
På det här sättet menar hon att stora företags medverkan till exempelvis klimatförändringar skulle kunna stoppas på ett effektivt sätt, vilket dagens internationella lagar misslyckas med. Tänk också oljekatastroferna i Nigerdeltat och Mexikanska golfen, eller de skador som Kanadas oljesandsindustri orsakar.

Någonstans handlar detta också om hur vi ser på naturen. Finns den där för vår skull eller har mänskligheten också skyldigheter mot den?

Nästa vecka besöker Polly Higgins Sverige för att berätta om sina idéer på bland annat Kungliga Konsthögskolan och CEMUS i Uppsala. Är du i Stockholm den 8 mars finns möjligheten att höra henne prataStudiefrämjandet.

Läs mer om hur lagar skulle kunna skydda även icke-mänskligt liv på hemsidan thisisecocide.com.