Inför FN:s stora miljömöte i sommar, Rio+20, har en rad organisationer startat en budkavle med namnet ”Det finns ingen plan(et) B”.

I dag skriver organisationerna en debattartikel i Göteborgsposten och ifrågasätter i denna ”övertron på att marknaden och tillväxten ska lösa problemen” med vårt ohållbara samhälle.

Vi menar att rådande utvecklingsmodell med ständig jakt på materiell
tillväxt och kommersialisering inom allt fler av livets områden nått
vägs ände. Vårt sätt att organisera produktion, gemensam välfärd och
sökandet efter ett gott liv kräver en djupgående omställning. Endast
demokratisk delaktighet på alla nivåer kan, tillsammans med kraftfull
politisk styrning, möta de globala miljöhoten.

Man efterfrågar bland annat avtal som hindrar storföretagens rovdrift på naturresurser och en FN-deklaration som skyddar naturens rättigheter.

Flera aktiviteter kommer att arrangeras under vår och sommar som en del av denna budkavle. Bland annat konferensen Fira! Stå emot! Ställ om! i Göteborg den 18–20 maj.